ASDEP Hakkında

ASDEP’le Hane Odaklı Sosyal Destek!
     
ASDEP NEDİR?

Aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu  hizmetlerine  daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır.

Süreç;   talep   odaklı   hizmet   sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu  da içermektedir.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından 2016 yılında 1.500, 2017 yılında 1.500 olmak üzere toplam 3.000 ASDEP Görevlisi özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

Alanında uzman 3.000 ASDEP Görevlimiz ile 81 ilde hane dolaşarak sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 
ASDEP GÖREVLİLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
 

Adana   61
Adıyaman   35
Afyonkarahisar   24
Ağrı   38
Aksaray   16
Amasya   11
Ankara   119
Antalya   45
Ardahan   10
Artvin   14
Aydın   34
Balıkesir   16
Bartın   8
Batman   36
Bayburt   10
Bilecik   8
Bingöl   26
Bitlis   28
Bolu   9
Burdur   14
Bursa   67
Çanakkale   14
Çankırı   10
Çorum   23
Denizli   57
Diyarbakır   99
Düzce   11
Edirne   17
Elazığ   23
Erzincan   14
Erzurum   27
Eskişehir   27
Gaziantep   41
Giresun   13
Gümüşhane   12
Hakkari   38
Hatay   93
Iğdır   17
Isparta   23
İstanbul   308
İzmir   84
Kahramanmaraş   53
Karabük   9
Karaman   11
Kars   16
Kastamonu   18
Kayseri   31
Kırıkkale   7
Kırklareli   12
Kırşehir   11
Kilis   33
Kocaeli   45
Konya   74
Kütahya   19
Malatya   33
Manisa   37
Mardin   74
Mersin   66
Muğla   23
Muş   30
Nevşehir   9
Niğde   18
Ordu   26
Osmaniye   30
Rize   32
Sakarya   24
Samsun   41
Siirt   28
Sinop   10
Sivas   27
Şanlıurfa   131
Şırnak   39
Tekirdağ   23
Tokat   26
Trabzon   12
Tunceli   13
Uşak   10
Van   82
Yalova   9
Yozgat   14
Zonguldak   17

NE AMAÇLANMAKTADIR?

Aile ve Bireylerin;
 • Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti,
 • İhtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması,
 • Gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması,
 • Sosyal risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması,
 • Etkili bir izleme / denetim sisteminin oluşturulması,
 • Sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması suretiyle yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEFLERİ
 • Ailelerin ihtiyaçlarını doğru belirleyerek doğru yönlendirmeler yapmak,
 • Sürdürülebilir  ve kalıcı çözümler bulmak,
 • Sosyal politika uygulamalarını yeniden gözden geçirerek etkinliğini artırmak.
 • Ülke genelinde Sosyal Risk Haritasını Çıkarmak.
 
BAKANLIĞIMIZ  TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Hali hazırda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde  81 ilde 3 bin ASDEP Personeli görev yapmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Tarafından Sunulan Hizmetler:
 • Nakdi yardım
 • Ayni Yakacak Yardımı (kömür)
 • Eğitim Yardımları
 • Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı
 • Afet Destekleri (yangın, sel vb.)
 • Gelir Getirici Proje Destekleri
 • İstihdam Yardımları
 • Düzenli yardımlar
 • 2022 Sayılı Kanun Kapsamında engelli ve 65 yaş maaşı
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 • Genel Sağlık Sigortası
 
Sosyal Hizmet Merkezleri Tarafından Sunulan Hizmetler
 • Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına ilişkin işlemleri yapmak ve bu işlemleri sonuçlanıncaya kadar takip etmek.
 • Evlât edindirme, koruyucu aile, gönüllü aile ve sosyal ekonomik destek işlemlerini yürütmek.
 • Evlât edinen ailelerle, koruyucu ve gönüllü ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve rehberlik hizmeti sunmak.
 • Mahkemelerce verilen bakım, barınma ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına yönelik işlemleri yürütmek
 • Evde bakım hizmeti, aile yanında destek, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetleri almasına karar verilen birey ve ailelere ilişkin işlemleri başlatmak.
 • Evinde yaşlı ve engelli bulunan aileler ile evde bakım hizmeti alan ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak.
 • Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.
 • Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.
 •  Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yürütmek,
 • Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler düzenlemek.
 • Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllüler ile ilgili diğer kuruluşların sosyal hizmetlere katkı ve katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunda bu doğrultuda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmek.
 • Kadının sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmeleri önleyecek zararlı alışkanlık edinmelerini ve sokakta çalıştırılmalarını engelleyecek faaliyetler yapmak, bu konularda birey ve ailelerin sorumluluk bilincini artırmaya yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.
 • Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
 • Ailelerin veya bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
 • Merkez tarafından uygulanmasına karar verilen koruyucu, önleyici, eğitici ve geliştirici hizmetlerin sunulmasını sağlamak
 • Engelli ve ailelerinin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler düzenlemek.
 • Engelli ve ailelerinin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 •  İstismar ve şiddetin önlenmesi ile benzeri konularda çalışmalar yapmak.
 
   HANE ZİYARETİ AŞAMASI
 • Hane ziyareti esnasında ASDEP görevlisi ilk önce aileyi tanıyacak bilgileri edinmektedir.
 • Bu bilgiler önceden SOYBİS (Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi)’ten elde edilmiş bilgilerle birlikte ASDEP soru formu aracılığıyla da edinilmektedir.
 • Hane tanıma soruları iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısım haneyi tanımaya yönelik soruları, ikinci kısım riskleri ve bireylerin ihtiyaçlarının sınıflandırıldığı bölümü içermektedir.
 • Bu sınıflandırma yapıldıktan sonra o hane için sunulabilecek hizmet ve yönlendirmeler sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir.